Informations- och utbildningsträff för länsstyrelser - Malmö

Tid:

18 maj kl: 10:00 - 13:30

Plats:

Kungsgatan 13, Malmö

Konkurrensverket ger sig under maj och juni ut på en kortare turné för att informera om Konkurrensverket samt konkurrens- och upphandlingsreglerna.

Informations- och utbildningsträffen riktar sig till dig som ansvarar för konkurrensfrågor eller offentlig upphandling vid en länsstyrelse.

Läs mer om informations- och utbildningsträffen