Informations- och utbildningsträff för länsstyrelser - Umeå

Tid:

23 maj kl: 10:00 - 13:30

Plats:

Storgatan 71 B, Umeå

Informationsträffen är genomförd.

Konkurrensverket ger sig under maj och juni ut på en kortare turné för att informera om Konkurrensverket samt konkurrens- och upphandlingsreglerna.

Informations- och utbildningsträffen riktar sig till dig som ansvarar för konkurrensfrågor eller offentlig upphandling vid en länsstyrelse.

Läs mer om informations- och utbildningsträffen