Informations- och utbildningsträff för länsstyrelser - Örebro

Tid:

12 jun kl: 10:00 - 13:30

Plats:

Stortorget 22, Örebro

Informationsträffen är genomförd.

Konkurrensverket ger sig under maj och juni ut på en kortare turné för att informera om Konkurrensverket samt konkurrens- och upphandlingsreglerna.

Informations- och utbildningsträffen riktar sig till dig som ansvarar för konkurrensfrågor eller offentlig upphandling vid en länsstyrelse.

Läs mer om informations- och utbildningsträffen