Hållbar Upphandling 2017

Tid:

09 feb kl: 09:00 - 16:00

Avdelningschef Ewa Wennberg talar om Konkurrensverkets tillsyn över den hållbara upphandlingen.