Frukostseminarium: villkor i nivå med kollektivavtal i offentlig upphandling

Tid:

04 jun kl: 08:00 - 09:30

Plats:

Torsgatan 11, Stockholm, plan 1.

Arrangemanget har varit

Observera att vissa punkter har kommit att ändras under projektets gång.  

På seminariet berättar Konkurrensverket, som ett led i kvalitetsäkringen av vårt arbete, om projektgruppens första preliminära bedömningar om möjligheterna till att ställa krav i nivå med svenska kollektivavtal.

Läs mer