Frukostseminarium: Upphandling av städtjänster

Tid:

04 mar kl: 08:00 - 09:30

Plats:

Konkurrensverket, Torsgatan 11, Stockholm

Arrangemanget har varit

På seminariet presenterar Konkurrensverket nytt vägledningsmaterial för upphandling av städtjänster. Bland annat presenteras en tjänsteupphandlingsmodell, utvärderingsmodeller på olika nivåer och stöd till uppföljning. Riksbanken presenterar arbetet med sin upphandling av städtjänster.  Från leverantörssidan får vi höra reaktioner på det material vi tagit fram.

Läs mer