Frukostseminarium: Marknaden för HVB för ensamkommande och andra barn och unga

Tid:

14 jun kl: 08:00 - 09:30

Plats:

Konkurrensverket, Torsgatan 11, plan 1, Stockholm

Seminariet är genomfört.

Konkurrensverket bjuder in till ett frukostseminarium den 14 juni med anledning rapporten "Marknaden för hem för vård eller boende för ensamkommande och andra barn och unga".

Konkurrensverket har fått i uppdrag av regeringen att kartlägga och analysera marknads- och konkurrensförhållanden på marknaden för hem för vård eller boende för barn och unga samt för verksamheter med konsulentstöd till familjehem och jourhem. Arbetet med kartläggningen är nu klart, och vi bjuder därför in till ett möte där vi presenterar resultat, slutsatser och förslag.

På seminariet presenterar Leif Nordqvist och Stefan Jönsson, avdelningen för analys, rapporten Marknaden för hem för vård eller boende för ensamkommande och andra barn och unga.

Läs mer och anmäl dig till frukostseminariet