Frukostseminarium: Konkurrensverkets upphandlingstillsyn 2016

Tid:

26 apr kl: 08:30 - 10:00

Plats:

Torsgatan 11, plan 1, Stockholm

Frukostseminariet är genomfört.

Den 26 april arrangerar vi ett frukostseminarium med anledning av vår nya rapport ”Konkurrensverkets upphandlingstillsyn 2016 - Vad har vi gjort, varför och vad har det för effekt?”

För att sprida kunskap om vår upphandlingstillsyn har vi för första gången tagit fram en tillsynsrapport. Förhoppningen är att rapporten ska vara till nytta för de som tillämpar regelverken för offentlig upphandling och för dem som är intresserade av området.

Läs mer och anmäl dig