Frukostseminarium: Hindrar lokala särkrav bostadsbyggandet?

Tid:

05 dec kl: 08:00 - 09:45

Plats:

Konkurrensverket, Torsgatan 11, Stockholm

Seminariet är genomfört

Onsdagen den 5 december klockan 8.15 till 9.45 arrangerar vi ett frukostseminarium om särkrav i bostadsbyggandet. Konkurrensverket har nyligen lämnat rapporten Bättre konkurrens i bostadsbyggandet till regeringen. Nu bjuder vi in till ett frukostseminarium där vi inleder med en presentation av vår rapport och fortsätter med en panel som kommer att diskutera olika frågor med koppling till särkrav i bostadsbyggandet.

Läs mer och anmäl dig