Frukostseminarium: Bolånefonder och kundrörlighet på bankmarknaden

Tid:

01 jun kl: 08:00 - 10:00

Plats:

Konkurrensverket, Torsgatan 11, Stockholm

Seminariet är genomfört.

Konkurrensverket bjuder in till ett frukostseminarium den 1 juni 2018 där vi diskuterar om nya aktörer på bolånemarknaden kan öka konkurrensen och hur konsumenter tänker och agerar vid bankbyten.

Läs mer och anmäl dig till frukostseminariet