Frukostseminarium: Bättre och billigare läkemedel

Tid:

13 maj kl: 08:30 - 10:30

Plats:

Konkurrensverket, Torsgatan 11, Stockholm.

Seminariet är genomfört

Konkurrensen på läkemedelsmarknaden har utvecklats, och granskats, och resultaten har presenterats i en färsk rapport från EU-kommissionen. Vid ett frukostseminarium belyser vi hur läkemedel blivit bättre och billigare i EU och i Sverige.

Läs mer och anmäl dig