Forum för miljöhänsyn i upphandling

Tid:

13 apr kl: 14:00 - 17:00

Plats:

Konkurrensverket, Torsgatan 11 Stockholm

Arrangemanget har varit

Konkurrensverket bjuder in till uppstartsmöte för Forum för miljöhänsyn i upphandling. Målgruppen är upphandlande myndigheter och enheter som har intresse av att utveckla hur miljöhänsyn kan tas inom offentlig upphandling

Syfte

Syftet med Forum för miljöhänsyn i upphandling är att sprida kunskap om miljöhänsyn i upphandling och det stödmaterial för upphandlingskriterier och miljö som Konkurrensverket utvecklar och att  verka som en drivkraft och ge kunskap och inspiration till deltagarna så att de kan bidra till att öka andelen upphandlingar med miljökrav.

Vi vill även erbjuda ett forum för erfarenhetsutbyte där diskussioner och synpunkter framförda av deltagarna bidrar till utveckling av den upphandlingsstödjande verksamheten som rör miljöhänsyn vid upphandling.

Agenda för Forum för miljöhänsyn i upphandling

  •  Vad händer med upphandlingsstödet i övergången mellan Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten?
  • Workshop – vad önskar deltagarna från detta forum i form av till exempel mötesformer, teman med mera
  • Aktuellt på upphandlingsstödet
  • Kommande möten

Anmälan

Anmäl dig senast den 10/4 till Anette Svensson, Konkurrensverket.