Företagarna LIVE

Tid:

13 mar kl: 08:00 - 09:00

Plats:

Stockholm

Generaldirektör Rikard Jermsten deltar i samtal om offentlig upphandling arrangerat av Företagarna. 

Läs mer