Erfarenhetsutbyte kring frågor som rör konkurrenstillsyn

Tid:

09 mar kl: 08:30 - 10:30

Plats:

Konkurrensverket, plan 1, Torsgatan 11, Stockholm.

Ombudsträffen är genomförd.

Erfarenhetsutbyte kring frågor som rör konkurrenstillsyn
Konkurrensverket bjuder in ombud och andra intressenter till en träff där det ges möjlighet att utbyta erfarenheter i olika typer av frågor som rör konkurrenstillsyn.

Läs mer om ombudsträffen