Domstolsförhandling om Logstor och Powerpipe inleds

Tid:

12 okt kl: 09:00 - 16:00

Den 12 oktober inleds huvudförhandling i Patent- och marknadsöverdomstolen om Logstor och Powerpipe. Konkurrensverket vill ha ett förbud mot företagskoncentrationen mellan Logstor och Powerpipe.

Läs mer om Konkurrensverkets överklagade av tingsrättens dom