Domstolsförhandling mot Växjö inleds

Tid:

22 sep kl: 09:00 - 16:00

Plats:

Stockholms tingsrätt

Konkurrensverket har stämt Växjö kommun för att kommunen brutit mot reglerna för konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. Det gäller tvångsanslutning av fjärrvärme till vissa fastigheter. Den 22 september inleds huvudförhandling vid Stockholms tingsrätt.