Domstolsförhandling mot Telia och Gothnet

Tid:

05 dec kl: 09:00 - 16:00

Plats:

Patent- och marknadsöverdomstolen

Den 5 december 2017 inleds huvudförhandling i Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD) mot Telia och Gothnet. Konkurrensverket anser att företagen samordnade sig i strid med konkurrenslagen inför och under en upphandling av datakommunikationstjänster till Göteborgs kommun 2009.

Läs mer om Patent- och marknadsdomstolens dom, 21 december 2016
Läs mer om ärendet i faktabladet