Domstolsförhandling mot Swedish Match

Tid:

08 maj kl: 09:00 - 16:00

Plats:

Patent- och marknadsöverdomstolen

Den 8 maj inleds huvudförhandling vid Patent- och marknadsöverdomstolen mot Swedish Match. Swedish Match har överklagat Patent- och marknadsdomstolens dom i ärendet.

Läs mer om ärendet