Domstolsförhandling mot Swedish Match

Tid:

08 nov kl: 09:00 - 16:30

Den 7 november inleds huvudförhandling vid Patent- och marknadsdomstolen mot Swedish Match. Konkurrensverket har stämt Swedish Match för missbruk av dominerande ställning.

Läs mer om Konkurrensverkets stämningsansökan