Domstolsförhandling mot Nasdaq OMX

Tid:

18 sep kl: 09:00 - 16:00

Plats:

Patent- och marknadsdomstolen

Den 18 september 2017 inleds huvudförhandling i Patent- och marknadsdomstolen mot Nasdaq OMX. Konkurrensverket anser att Nasdaq missbrukade sin dominerande ställning på marknaden när Nasdaq genom påtryckningar hindrade en nära konkurrent  från att placera sitt handelssystem i en datorhall.

Läs mer om ärendet