Domstolsförhandling mot Nasdaq inleds i Patent- och marknadsöverdomstolen

Tid:

05 mar kl: 09:00

Den 5 mars 2019 inleds huvudförhandling i Patent- och marknadsöverdomstolen mot Nasdaq.

Konkurrensverket ansökte 2015 om stämning mot Stockholmsbörsen, Nasdaq, eftersom vi menade att Nasdaq missbrukade sin dominerande ställning på marknaden när de hindrade företaget Burgundy från att använda en viktig datorhall. I en dom den 15 januari 2018 avslog Patent- och marknadsdomstolen Konkurrensverkets talan. Konkurrensverket har överklagat domen till Patent- och marknadsöverdomstolen.

Läs mer om vår stämningsansökan