Domstolsförhandling mot Gothnet och Telia inleds

Tid:

19 okt kl: 09:00 - 16:00

Den 19 oktober inleds huvudförhandling i Patent- och marknadsdomstolen mot Gothnet och Telia. Konkurrensverket har stämt företagen för att de har bildat en anbudskartell inför en upphandling.

Läs mer om Konkurrensverkets stämningsansökan