Domstolsförhandling mot företag i flyttbranschen

Tid:

12 sep kl: 15:32 - 16:32

Plats:

Patent- och marknadsöverdomstolen

Den 12 september 2017 inleds huvudförhandlingen i Patent- och marknadsöverdomstolen mot tre företag i flyttbranschen. Konkurrensverket har överklagat Stockholms tingsrätts dom i ärendet.

Läs mer om ärendet