Domstolsförhandling mot Borås

Tid:

13 - 23 okt kl: 09:00 - 16:00

Plats:

Marknadsdomstolen

Den 13–23 oktober hålls huvudförhandling i Marknadsdomstolen mellan Konkurrensverket och Borås kommun. I Tingsrätten fick Konkurrensverket bifall, och rätten menade att Borås Servicekontor brutit mot konkurrenslagen.

Läs mer om domen