Domstolsförhandling mot Aleris och Capio inleds

Tid:

13 okt kl: 09:00 - 16:00

Plats:

Stockholms tingsrätt

I Stockholms tingsrätt inleds den 13 oktober huvudförhandling mot Aleris och Capio. Konkurrensverket har stämt företagen för misstänkt otillåtet samarbete i samband med en upphandling som gjordes av Stockholms läns landsting.

Läs mer om Konkurrensverkets stämningsansökan