Stockholms tingsrätt meddelar dom om fjärrvärme

Tid:

16 nov kl: 11:00

Plats:

Stockholms tingsrätt

Stockholms tingsrätt meddelar dom klockan 11.00 i mål som rör tvångsanslutning till fjärrvärmenät vid försäljning av fastigheter.

Konkurrensverket har stämt Växjö kommun för att kommunen brutit mot reglerna för konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet.