Marknadsdomstolen meddelar dom om Borås Servicenter

Tid:

15 feb kl: 11:00

Plats:

Marknadsdomstolen

Marknadsdomstolen meddelar dom i mål mot Borås Servicecenter kl 11.00.

I Tingsrätten fick Konkurrensverket bifall, och rätten menade att Borås Servicekontor brutit mot konkurrenslagen.