Stockholms tingsrätt meddelar dom om Aleris och Capio

Tid:

18 dec kl: 11:00

Plats:

Stockholms tingsrätt

Dom meddelas i mål mot bland andra Aleris och Capio.

Konkurrensverket har stämt företagen för misstänkt otillåtet samarbete i samband med en upphandling som gjordes av Stockholms läns landsting.

Läs mer om Konkurrensverkets stämningsansökan