Dan Sjöblom talar om finansmarknad och regler

Tid:

24 sep kl: 09:05 - 09:35

Plats:

Stockholm

Arrangemanget har varit

Konkurrensverks generaldirektör Dan Sjöblom talar under rubriken ”Så här påverkar Mifid 2 konkurrensen och intressekonflikter” vid en konferens arrangerad av Fond & Bank.

Läs mer om konferensen