Rundabordssamtal: Bygg- och byggmaterialindustrin

Tid:

20 apr kl: 09:00 - 11:30

Plats:

Konkurrensverket, Torsgatan 11, Stockholm

Rundabordssamtalet är genomfört.

Konkurrensverket inbjuder till samtal om konkurrenssituationen inom bygg- och byggmaterialindustrin. Samtalet sker med utgångspunkt i vårt regeringsuppdrag om konkurrensen inom bostadsbyggandet.

Konkurrensverket arbetar med ett regeringsuppdrag om konkurrensen inom bostadsbyggandet. Med anledning av detta vill vi gärna ha en dialog med berörda aktörer på marknaden för bygg- och byggmaterialindustrin. Genom att delta får du möjlighet till att lämna synpunkter på inriktningen på vårt utredningsuppdrag och vilka delar som kan behöva en fördjupad analys.

Läs mer och anmäl dig