Arbetsmiljö - ett sunt konkurrensmedel

Tid:

14 mar kl: 09:00 - 11:00

Plats:

Helio Kungsholmen konferenslokal Guldspaden (DN skrapan), Kungsholmen, Rålambsvägen 15, Stockholm

Seminariet är genomfört.

Fusk och regelöverträdelser leder till negativa konsekvenser för såväl arbetstagare, företag och samhället i stort. Bra arbetsmiljö och arbetsrättsliga villkor är viktiga delar att upprätthålla i samband med upphandling av tjänster för att stävja fusk.

Lär dig mer om hur osund konkurrens uppstår när aktörer i arbetslivet bryter mot regelverk i syfte att uppnå konkurrensfördelar.

Vid seminariet presenterar Konkurrensverket, Arbetsmiljöverket, Upphandlingsmyndigheten och Trafikverket vad som görs inom respektive myndighet och vad som sker i samverkan, för att motverka osund konkurrens i arbetslivet.

Läs mer och anmäl dig till seminariet