Almedalen 2019 – Tillsammans mot korruption

Tid:

04 jul kl: 10:00 - 12:00

Plats:

Strandgatan 34, Visby

Seminarierna har ägt rum

Den 4 juli är Konkurrensverket medarrangör till seminarier om korruption i Institutet mot mutors (IMM) regi.

Den svenska regeringen arbetar för att vara ledande i genomförandet av de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Ett mål som inte har fått den uppmärksamhet det förtjänar är delmålet om att väsentligt minska alla former av mutor och korruption. Varför det är en nödvändighet att fokusera på detta glömda mål? Är det ens möjligt att nå hållbarhetsmålen utan en värld fri från korruption?

Olika former av korruption påverkar offentlig upphandling och konkurrens. I slutändan är det konsumenterna som drabbas. Därför måste kampen mot den osunda konkurrensen stärkas. Vad kan vi göra och hur?

Mer information om seminarierna