Konkurrensverket får utökad beslutanderätt i fråga om företagskoncentrationer

Tid:

01 jan kl: 08:00

Från den 1 januari 2018 inträder en ny ordning som innebär att Konkurrensverket får utökad beslutanderätt i fråga om företagskoncentrationer. Den största förändringen är att Konkurrensverket nu kommer att kunna fatta beslut om att förbjuda en företagskoncentration som är skadlig för konkurrensen.

Läs mer