Innehåll på sidan

Särskild undersökning av förvärv som rör mobila betalningslösningar för parkering

Konkurrensverket har beslutat att inleda en särskild undersökning för att närmare granska ett anmält förvärv som rör mobila betalningslösningar för parkering.

Den 22 oktober 2019 beslutade Konkurrensverket att ålägga Easypark att anmäla sitt förvärv av företaget Inteleon Holding AB som driver SMS Park. Anmälan från Easypark kom in till Konkurrensverket den 12 november 2019. Utifrån Konkurrensverkets inledande undersökning går det inte att utesluta att förvärvet kan komma att påtagligt hämma en effektiv konkurrens.

För att Konkurrensverket ska kunna ta slutlig ställning till företagskoncentrationen krävs ytterligare utredning och analys av de effekter som koncentrationen kan komma att ge upphov till. Konkurrensverket beslutar därför att genomföra en så kallad särskild undersökning.

Beslutet innebär att Konkurrensverket har möjlighet att utreda ärendet i upp till tre månader. Senast den 17 mars 2020 ska Konkurrensverket besluta om affären ska lämnas utan åtgärd eller om ett förbud mot att affären genomförs.

Länkar

Senast uppdaterad: 2021-04-08

Nyhet17 december 2019