Innehåll på sidan

Samspel, självreglering och sprida kunskap – så når vi ut med information

Att sprida kunskap om LOH, vårt tillsynsarbete och hur vi kan bidra för att säkra en konkurrenskraftig svensk livsmedelskedja är en viktig uppgift för oss på Konkurrensverket. Därför lägger vi stor vikt vid att på olika sätt nå de som berörs av vårt arbete.

Kristin Kindgren är sakkunnig jurist på enheten för otillbörliga handelsmetoder (OH). Hon har också ett extra ansvar för enhetens kommunikationsarbete.

Kommunikation är en prioriterad fråga för er. Varför?

– För oss på OH är det viktigt att prioritera kommunikationsarbetet eftersom det är en del av vårt mål om att bedriva en effektiv tillsyn av lagen. Vår målsättning är att ha en effektiv tillsyn genom hög regelefterlevnad. En förutsättning för att de som berörs av lagen även ska kunna följa den är att det finns en hög kännedom om vad lagstiftningen innebär. Det gäller särskilt i inledningsskedet av en ny lagstiftning, men även framöver eftersom nya frågor dyker upp och praxis föds fram. Det innebär att tolkningar och riktlinjer kan ändras allt eftersom.

Vilka frågor är det ni vill nå ut med? Finns det några som är särskilt viktiga?

– Vårt fokus har inledningsvis varit att ta fram vägledning och självreglering för köpare och leverantörer inom livsmedelskedjan. Tyngdpunkten har legat på att informera om de olika förbuden i lagen och på vilka sätt dessa kan påverka aktörerna i deras vardag. För oss är det viktigt att de som berörs av lagen vet om att den finns och även att de känner förtroende för att kontakta oss om det uppstår frågor och funderingar eller känner att något inte står rätt till.

Hur arbetar ni för att nå ut? Vad har ni gjort så här långt och vad händer framöver?

– Eftersom vi vill nå ut med informationen till så många som möjligt har vi valt att använda oss av flera olika kanaler. För vissa kanske det passar bättre att läsa ett nyhetsbrev och för andra att lyssna på en podd eller se en film. Den breda variationen hoppas vi ska öka spridningen av informationen och kunskapen i frågorna.

– Hittills har vi satsat mycket på nyhetsbrevet och att nå ut med grundläggande information på webbplatsen. Vi har även haft många möten med köpare och leverantörer i kedjan, allt från mindre lantbrukare till stora dagligvarukedjor, vilket har varit väldigt givande. Utöver det har det spelats in två poddar om lagen och hur vi arbetar, och vi har även ett par filmer på gång som publiceras senare i vår.

Ni vill inte bara nå ut, utan strävar också efter att vara tillgängliga för dem som vill nå er. Varför?

– Vårt arbete handlar mycket om tvåvägskommunikation. Samtidigt som vi vill sprida information och kunskap så vill vi även se till att få in frågor, funderingar och tips på området. Tipsen gör att vi kan utreda om en specifik situation är i sin ordning eller om en köpare gör något förbjudet. Frågorna gör att vi kan fokusera arbetet på det som upplevs som problematiskt. Ifall någon fråga som vi får in är oklar kan den också bli aktuell som kommunikationsinsats, vilket ju nyhetsbrevet är ett bra exempel på. Det visar också att kommunikationen är ett samspel med er leverantörer och köpare.

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2022-04-27

Artikel27 april 2022