Innehåll på sidan

Prisreglering på el stör marknaden

Konkurrensverket avstyrker förslag om prisreglering på el. Det framhålls i ett yttrande till regeringen som rör förslag på åtgärder för att minimera användningen av så kallade anvisade elavtal.

Ambitionen att minimera antalet elkunder med anvisat avtal är positivt, framhåller Konkurrensverket. Däremot är myndigheten kritisk till förslaget, som framförts i en promemoria, att införa någon form av prisreglering för att komma tillrätta med problemet.

Att införa en prisreglering, om än begränsad i tid, är inte en lämplig åtgärd på en marknad med fungerande konkurrens. Däremot stöder Konkurrensverket andra förslag för att på olika sätt förbättra informationen till elkunderna för att minimera användningen av anvisat avtal för el.

Länkar

Senast uppdaterad: 2021-03-03

Nyhet8 april 2016