Innehåll på sidan

P-automater upphandlades felaktigt av Örebro kommun

Örebro kommun har gjort en otillåten direktupphandling av parkeringsautomater. Det anser Konkurrensverket som nu vänder sig till förvaltningsrätten och yrkar att kommunen döms att betala 145 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift.

I början av 2019 var ett fyrtiotal parkeringsautomater i Örebro kommun ur funktion och avstängda. Kommunen hade vid tidpunkten inte något gällande avtal om leverans av parkeringsautomater och annonsering av en ny upphandling hade försenats på grund av interna omständigheter.

Kommunen vände sig därför vid fyra tillfällen under 2019 direkt till en tidigare ramavtalsleverantör för köp av parkeringsautomater utan att köpet först annonserades enligt lagen om offentlig upphandling. Konkurrensverkets yrkande om upphandlingsskadeavgift avser ett avtal som slöts i oktober 2019. Värdet av upphandlingen uppgår till 1 916 838 kronor, vilket överskrider gränsen för när en direktupphandling kan genomföras.

– En otillåten direktupphandling är en allvarlig överträdelse av upphandlingsreglerna. Det är viktigt att den upphandlande myndigheten har framförhållning och planerar sina upphandlingar på ett sådant sätt att otillåtna direktupphandlingar inte sker, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Konkurrensverket ansöker nu hos Förvaltningsrätten i Karlstad att domstolen dömer Örebro kommun att betala 145 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

För ytterligare information kontakta

Marie Strömberg Lindvall, pressansvarig, 076-542 15 92, marie.stromberglindvall@kkv.se
Sophia Anderberg, processråd, 08-700 15 63, sophia.anderberg@kkv.se

Länkar

Senast uppdaterad: 2021-04-12

Pressmeddelande24 september 2020