Innehåll på sidan

Övervakning av det svenska detaljhandelsmonopolet för alkoholdrycker

Konkurrensverket har överlämnat den andra rapporten för 2021 om Systembolaget till EU-kommissionen.

I Konkurrensverkets uppdrag ingår att två gånger om året rapportera om olika faktorer som kan ha betydelse för funktionssättet för det svenska detaljhandelsmonopolet för alkoholdrycker. Rapporten lämnas till Europeiska kommissionen.

I den andra rapporten för 2021 noterar Konkurrensverket att Systembolagets verksamhet har påverkats på flera sätt av coronapandemin men att verksamheten sedan december 2020 huvudsakligen bedrivs som vanligt.

I rapporten redogör vi även sammanfattningsvis för Gårdsförsäljningsutredningens betänkande som föreslår att gårdsförsäljning av alkoholdrycker ska tillåtas under vissa förutsättningar.

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2021-12-27

Nyhet27 december 2021