Innehåll på sidan

Ökat intresse för matkassar och paket

Distanshandel och leveranser av paket, framför allt den del av marknaden som avser paket från företag till konsumenter, har länge haft en stark tillväxt som en följd av att allt fler konsumenter handlar varor på nätet inom och utom Sverige. De senaste åren har även hemleveranser av livsmedel haft en stark tillväxt

Konkurrensverket har kartlagt hur många aktörer som erbjuder leveranser i olika delar av Sverige på två olika marknader, dels på marknaden för paketleveranser, dels på marknaden för hemleveranser av livsmedel. Resultaten presenteras i rapporten ”Leveranser i hela Sverige”.

Postnord är den största aktören på marknaden för paketförsändelser, men det finns flera aktörer som är rikstäckande och konkurrerar med varandra. Det är idag möjligt att välja mellan två eller flera alternativa leverantörer för leveranser i nästan hela Sverige, även till glesbygd.

– Att handla varor på nätet är en reell möjlighet för de flesta, och det bidrar till konkurrensen i hela Sverige. Det är positivt för konsumenterna, säger Dan Sjöblom, generaldirektör för Konkurrensverket.

Vad gäller hemleveranser av livsmedel är bilden mera splittrad. I storstadsområdena kan de flesta konsumenter välja mellan flera olika leverantörer. I glesbygdsområden kan det i bästa fall finnas en butik som erbjuder hemleverans av livsmedel. En förklaring är att leveranserna kräver en helt annan logistik, bland annat med kylda lagerutrymmen och transporter, och att transporterna kan bli långa till varje enskild kund.

– Framtiden får utvisa om innovation och utveckling kommer att lösa logistikutmaningarna för hemleveranser av livsmedel. I så fall skulle e-handel med livsmedel, som inte bygger på närvaro av lokala butiker, kunna vara en möjlighet för konsumenter i glesbygd, säger Dan Sjöblom.

Länkar

Senast uppdaterad: 2021-03-03

Pressmeddelande1 juli 2016