Innehåll på sidan

Ny lag om förbud mot otillbörliga handelsmetoder i livsmedelskedjan införs 1 november

Riksdagen har fattat beslut om en ny lag om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter. Avsikten är att Konkurrensverket blir ansvarig tillsynsmyndighet för regelverket som införs den 1 november 2021.

– Jag ser fram mot att införliva det nya tillsynsuppdraget i verksamheten och just nu bedriver vi olika förberedelser som ska göra oss redo att ta oss an vårt nya ansvar. Ett arbete pågår bland annat med att inrätta en ny enhet som ska ansvara för tillsynen av den nya lagen, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Lagen innebär att det införs ett förbud för köpare av jordbruks- och livsmedelsprodukter med en årsomsättning på över två miljoner euro att använda vissa i lagen angivna handelsmetoder mot leverantörer från och med den 1 november. I lagen finns även bestämmelser om tillsyn och sanktioner för den som bryter mot förbuden mot otillbörliga handelsmetoder. Genom den nya lagen genomförs ett EU-direktiv i svensk rätt.

Relaterad information

Senast uppdaterad: 2021-06-16

Nyhet10 juni 2021