Innehåll på sidan

Kretslopp ställer krav på nya marknadslösningar

Nytt kretsloppstänkande inom avfallshanteringen ställer krav på nya organisatoriska lösningar och tekniska innovationer. Det framhåller de nordiska konkurrensmyndigheterna i en gemensam rapport.

– De kommuner som inte främjar fungerande marknader riskerar att gå miste om bättre lönsamhet på kort sikt men också långsiktiga samhällsvinster, framhåller Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Det finns ett avsevärt utrymme för ökad konkurrens inom avfallssektorn i de nordiska länderna. Det framgår av rapporten ”Konkurrens inom avfallshanteringssektorn – steg mot ett kretsloppssamhälle” som tagits fram av alla de nordiska ländernas konkurrensmyndigheter.

Rapporten pekar på värdet av bättre upphandlingar och ökad konkurrensneutralitet. På längre sikt krävs mer radikala förändringar inte minst för att främja materialåtervinning och effektivisera handeln med värdefulla material från avfallshanteringen.

– Avfall betraktas alltmer som en resurs som innehåller mycket användbart material. Här krävs nytänkande och innovationer för att denna potential ska kunna användas effektivt.

– Det är också viktigt att det finns tydliga skiljelinjer mellan de olika roller som en kommun kan ha. Det handlar om att de samtidigt kan vara beställare, kontrollant och utförare. När detta sker i konkurrens med andra aktörer ställs särskilt höga krav på tydlighet, framhåller Dan Sjöblom.

Länkar

Senast uppdaterad: 2021-03-02

Pressmeddelande23 februari 2016