Innehåll på sidan

Vill du bli en av Konkurrensverkets externa rådgivare i det internationella konkurrensnätverket ICN?

Konkurrensverket söker externa rådgivare för vårt deltagande i ICN:s arbetsgrupper för karteller, missbruksfrågor, företagskoncentrationer, effektiva arbetsmetoder och konkurrensfrämjande åtgärder.

Internationellt nätverk för konkurrensmyndigheter

International Competition Network (ICN) är ett nätverk för konkurrensmyndigheter världen över. Nätverket består i dag av 140 konkurrensmyndigheter från 129 jurisdiktioner, inklusive Europeiska kommissionen. ICN jobbar för att öka harmoniseringen kring tillämpningen av konkurrensreglerna, och att hitta gemensamma principer och arbetsmetoder för en effektiv konkurrenstillsyn. Nätverket bidrar till utbyte av erfarenhet och kunskap på det konkurrensrättsliga området och främjar det internationella samarbetet.

ICN:s olika arbetsgrupper tar fram skriftliga produkter som exempelvis rekommendationer och vägledningar. De anordnar också workshoppar och webbinarier där aktuella frågor diskuteras. Varje år håller ICN en konferens där arbetsgrupperna redovisar, diskuterar och vidareutvecklar de produkter de arbetat med under året.

Externa rådgivare i ICN:s arbetsgrupper

I arbetet inom ICN deltar även externa rådgivare (så kallade “Non-Governmental Advisors”), till exempel advokater, ekonomer, företagsjurister, forskare, domare, och representanter från bransch- eller konsumentorganisationer, med ett intresse för konkurrensrättsliga frågor. De bidrar till arbetet med att ta fram skriftliga arbetsprodukter och deltar i diskussioner kring aktuella konkurrensrättsliga frågor vid webbinarier och andra evenemang. Rådgivarna utses av nätverkets medlemsmyndigheter.

Konkurrensverket söker nu externa rådgivare för myndighetens deltagande i arbetsgrupperna för karteller, missbruksfrågor, företagskoncentrationer, effektiva arbetsmetoder respektive konkurrensfrämjande åtgärder.

Arbetsgrupperna som vi söker externa rådgivare till

  1. Arbetsgruppen för karteller fokuserar på frågor kring hur karteller upptäcks och motverkas. Kartellgruppen består i sin tur av två arbetsgrupper, varav den ena fokuserar på frågor om regelverk och den andra på metodfrågor.
  2. Arbetsgruppen för ensidiga förfaranden arbetar med att öka förståelsen för och samsynen kring frågor om ensidiga ageranden från företag med en dominerande ställning.
  3. Arbetsgruppen för företagskoncentrationer arbetar för ökad samsyn och förenkling av förfaranden vid kontroll av företagsförvärv.
  4. Arbetsgruppen för effektiva arbetsmetoder fokuserar på att identifiera och utveckla metoder för att konkurrensmyndigheter ska kunna bedriva en välfungerande tillsynsverksamhet. Gruppen arbetar också med att främja vikten av ekonomisk analys i konkurrenstillsynen.
  5. Arbetsgruppen för konkurrensfrämjande åtgärder arbetar med att utveckla verktyg och rekommendationer för att öka effektiviteten i myndigheternas konkurrensfrämjande aktiviteter.

Om uppdraget

För att bli extern rådgivare bör du ha relevant erfarenhet inom konkurrensområdet och ett starkt engagemang för att bidra till ICN:s arbete.

I första hand blir du utsedd till en specifik arbetsgrupp och förväntas bidra aktivt till dess arbete, men du kan även engagera dig i övriga arbetsgruppers arbete.

Uppdraget börjar som tidigast den 1 november 2021 och sträcker sig fram till den 31 maj 2023. Den tid uppdraget tar kan uppskattningsvis variera från några timmar varannan månad till någon dag per månad. Ingen ekonomisk ersättning utgår för uppdraget.

ICN:s arbetsspråk är engelska.

Den vi söker

Vid urval av externa rådgivare kommer vi bland annat ta hänsyn till följande:

  • Erfarenhet från praktisk tillämpning, undervisning eller forskning inom konkurrensrätt eller konkurrensekonomi, eller annan relevant erfarenhet av konkurrensfrågor, med anknytning till svenska förhållanden.
  • God förmåga att uttrycka dig på engelska i både tal och skrift.

Vi kommer att granska alla intresseanmälningar och utse ett lämpligt antal externa rådgivare. Alla sökande kommer att informeras om resultatet av urvalsprocessen.

Anmäl ditt intresse

Är du intresserad av att vara extern rådgivare kan du anmäla ditt intresse till:
Ruta Baltuonyte, ruta.baltuonyte@kkv.se eller
Fredrik Ahlstedt, fredrik.ahlstedt@kkv.se

I din anmälan specificera vilken eller vilka arbetsgrupper du är intresserad av att delta i. Vi vill ha din intresseanmälan senast den 24 oktober 2021.

Dokument och länkar

Mer information om samtliga arbetsgruppers arbetsprodukter och planerade aktiviteter finns på ICN:s webbplats

Senast uppdaterad: 2021-10-06

Nyhet6 oktober 2021