Innehåll på sidan

Konkurrensverket presenterar årsredovisningen för 2022

Konkurrensverkets årsredovisning för 2022 är nu inlämnad till regeringen. Redovisningen innehåller bland annat information om myndighetens resultat och de rapporter, utredningar och domstolsprocesser som Konkurrensverket har hanterat under året.

År 2022 var ett innehållsrikt år för Konkurrensverket med förändringar av regelverk, omfattande tillsynsutredningar och betydande projekt, en omfattande verksamhet med höga krav på kvalificerade insatser. Årsredovisningen visar även på tipsens betydelse för tillsynsverksamheten och vikten av samarbetet inom ramen för EU, vilket har vuxit sig allt starkare med åren.

Under 2022 har vi för första gången tillämpat de befogenheter som ger Konkurrensverket rätt att som första instans fatta beslut om konkurrensskadeavgift.

På upphandlingsområdet har vi noga följt utvecklingen för att se och analysera vilka effekter de nya upphandlingsreglerna fått för upphandlande myndigheter och för Konkurrensverket som tillsynsmyndighet.

Redovisningen belyser också det första året som tillsynsmyndighet för lagen om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter.

Till 2022 års nyheter hör även att Konkurrensverket utsågs att ta emot och följa upp rapporter om missförhållanden inom konkurrens och offentlig upphandling, enligt den så kallade visselblåsarlagen.

Att det var 30 år sedan Konkurrensverket bildades har också uppmärksammats. Att titta i backspegeln har varit mycket spännande och oavsett tidsperspektiv har Konkurrensverkets verksamhet alltid präglats av dagsaktuella och angelägna samhällsfrågor – hela tiden med välfärd genom väl fungerande marknader som vision. Den ambitionen ligger fast och kommer även fortsatt att prägla Konkurrensverkets arbete.

En fördjupad redogörelse för ärendestatistik och de utredningar Konkurrensverket har bedrivit presenteras i en kommande tillsynsrapport senare under våren.

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2023-02-23

Nyhet23 februari 2023