Innehåll på sidan

Konkurrensverket överklagar dom om konkurrensbegränsande avtal

Överdrivet långa konkurrensklausuler mellan konkurrerande företag har inget annat syfte än att hindra konkurrens. Detta håller Stockholms tingsrätt med om i en dom som rör tre flyttföretag. Konkurrensverket anser att tingsrätten gör fel när den ändå väljer att fria de tre företagen från att betala böter/konkurrensskadeavgift.

Konkurrensverket stämde 2014 tre företag i flyttbranschen för att de samarbetat på ett otillåtet sätt genom att skriva avtal som utesluter konkurrens under en femårsperiod.

– Under en tvåårsperiod är det rimligt att tillåta denna typ av klausuler. De negativa effekterna för svenska marknader och konsumenter är dock påtagliga om man, såsom tingsrätten kommit fram till, skulle tillåta dem i ytterligare tre år, säger Konkurrensverket generaldirektör Dan Sjöblom i en kommentar.

– Det är därför angeläget att överklaga domen till Marknadsdomstolen för att skapa tydlighet om att det i fall som detta inte är tillåtet att betala andra företag för att avstå från att konkurrera i fem år.

Det var i samband med att ett flyttbolag förvärvade delar av två andra bolag som det skrevs avtal om att säljarna inte skulle konkurrera med köparen om utrikes bohagsflyttningar under fem år. Konkurrensverket gick till domstol och krävde att de tre företagen, Alfa Quality Moving AB, NFB Transport Systems AB, och ICM Kungsholms AB, tillsammans skulle betala 42 miljoner kronor i böter/konkurrensskadeavgift.

Länkar

Senast uppdaterad: 2021-03-03

Pressmeddelande16 maj 2016