Innehåll på sidan

Konkurrensverket avslutar utredning mot leverantörer av hårvårdsprodukter

Konkurrensverket har utrett en misstanke om konkurrensbegränsande samarbete mellan ett antal företag verksamma på marknaden för professionella hårvårdsprodukter. Den inledande misstanken grundade sig huvudsakligen på ett pressmeddelande som sju företag gemensamt låtit publicera den 11 mars 2019 på en branschorganisations webbplats.

Uppgifter i utredningen gav Konkurrensverket anledning att misstänka att pressmeddelandet gav uttryck för en överenskommelse mellan sju konkurrenter om ett visst framtida agerande gentemot en annan konkurrent. Konkurrensverket har nu utrett misstanken.

Efter genomförda utredningsåtgärder anser Konkurrensverket inte att det är visat att pressmeddelandet utgjort en del i en mer omfattande samordning. Utredningen ger heller inte stöd för att pressmeddelandet eller de kontakter som förekommit med anledning av detta, i sig har utgjort en otillåten samordning redan genom sitt syfte.

Konkurrensverket kommer därför inte fortsätta utreda ärendet.

Länkar

Senast uppdaterad: 2021-04-12

Nyhet16 september 2020