Innehåll på sidan

Konkurrensverket är redo att ta sig an otillbörliga handelsmetoder i livsmedelskedjan

Den nya lagen om förbud mot otillbörliga handelsmetoder i livsmedelskedjan träder i kraft den 1 november 2021. Konkurrensverket har ansvar för tillsynen. Martin Bäckström är chef för den nyinrättade enhet som ska hantera frågorna. Efter intensiva förberedelser är han och kollegorna nu redo att påbörja sitt tillsynsarbete.

Martin, den nya lagen finns visserligen att ta del av i sin helhet på Konkurrensverkets webbplats men beskriv den gärna i korthet.

Lagen är ett genomförande av ett EU-direktiv i svensk rätt med syftet att skydda leverantörer av jordbruks- och livsmedelsprodukter mot vissa otillbörliga handelsmetoder. I korthet kan man säga att lagstiftaren valt att införa lagen för att till viss del omhänderta obalanser i förhandlingsstyrka som finns mellan leverantörer och köpare av jordbruks- och livsmedelsprodukter.

Från svenskt perspektiv ser lagstiftaren att lagen kan bidra till en mer konkurrenskraftig svensk livsmedelskedja och en mer hållbar svensk livsmedelsproduktion. Detta ligger i linje med den svenska livsmedelsstrategin.

Kan du ge exempel på vad som är otillbörliga handelsmetoder i jordbruks- och livsmedelskedjan

Som exempel kan man nämna att det blir förbjudet att betala en leverantör senare än 30 dagar efter leverans eller faktura. Det blir också som huvudregel förbjudet att annullera en order med kortare varsel än 30 dagar. Det blir också förbjudet att ta betalt för sådant som inte hör till leverantörens försäljning, att ensidigt ändra priserna i ett avtal samt att inte tillmötesgå en leverantörs begäran att få en skriftlig bekräftelse på villkoren i ett avtal. För en fullständig uppräkning av förbuden går det bra att titta på vår webbplats.

Vilka är det som omfattas av lagen?

Köpare av jordbruks- och livsmedelsprodukter. En förutsättning för att man som privat köpare ska omfattas är att man har en omsättning på över två miljoner euro. Även offentliga köpare omfattas men för dem finns inget omsättningskrav.

När det gäller de sanktioner som ni har till ert förfogande finns vissa likheter med konkurrenslagen, eller hur?

Ja, det stämmer. Vi kan för en otillbörlig handelsmetod besluta om en sanktionsavgift på upp till en procent av omsättningen hos ett företag. Detta är en kännbar sanktion i en sektor som i många fall kännetecknas av höga volymer och låga marginaler.

Vi har också en möjlighet att förbjuda en köpare att använda sig av en otillbörlig handelsmetod. Detta förbud kan förenas med vite.

Precis som i Konkurrensverkets arbete med konkurrens- och upphandlingstillsyn är det viktigt att ni får in tips på överträdelser av det nya regelverket. Hur gör man för att tipsa och vad händer med tipset när det kommer in till Konkurrensverket?

Man tipsar oss enklast genom en e-post till tipsa@kkv.se eller ett telefonsamtal till oss. Det går också bra att använda vanlig post eller vårt visselblåsarsystem. Allt detta finns det bra information om på vår webbplats.

När vi får in ett tips så kommer vi göra en förstudie för att klarlägga om det finns förutsättningar för att ingripa eller inte. Vi kommer också upplysa tipsaren om hur vi kommer hantera tipset och återkoppla om vi ingriper eller inte.

Vad händer just nu, så här på upploppet inför första november?

Just nu håller vi på med de sista förberedelserna inför att lagen träder ikraft. I detta ingår bland annat att ser över hur det nyhetsbrev för frågor om otillbörliga handelsmetoder ska se ut som vi kommer börja ge ut. Så detta kan man hålla utkik efter och anmäla sig till i höst.

Sist men inte minst – ni som arbetar med den nya lagen har gett den förkortningen LOH. Hur ska den utläsas?

Officiellt har den nog inte fått förkortningen LOH, men vi har själva använt förkortningen en del. Skälen till detta framgår kanske när vi utläser vad LOH står för: lagen om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter. Ett riktigt tungvrickarnamn till lagstiftning.

För ytterligare information, kontakta:
Martin Bäckström, enhetschef, 08-700 15 58, martin.backstrom@kkv.se 

Dokument och länkar

Här finns en fullständig uppräkning av förbuden i lagen: Vägledning för köpare och leverantörer av jordbruks- och livsmedelsprodukter.

Tipsa oss

Senast uppdaterad: 2021-10-06

Artikel6 oktober 2021