Innehåll på sidan

Klartecken för Com Hems förvärv av Boxer

Konkurrensverket lämnar Com Hem Communications förvärv av Boxer TV-Access utan åtgärd. Beslutet har fattats efter en särskild undersökning och närmare granskning av förvärvets sannolika effekter på konkurrensen.

I juli beslutade Konkurrensverket att inleda en särskild undersökning för att närmare granska det anmälda förvärvet. Konkurrensverket har bedömt förvärvets effekter på konkurrensen utifrån två aspekter, Com Hems och Boxers försäljning av tv-tjänster (till fastighetsägare och enskilda hushåll) respektive inköp av tv-kanaler från programbolag.

Konkurrensverkets utredning ger inte stöd för att Com Hems förvärv av Boxer skulle hämma förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens avseende tv-distributörernas försäljning av TV-tjänster eller inköp av tv-kanaler. Konkurrensverket har därför beslutat att lämna den anmälda företagskoncentrationen utan åtgärd.

Länkar

Senast uppdaterad: 2021-03-05

Nyhet22 september 2016