Innehåll på sidan

Förvärv på marknaden för tekniska produktionstjänster kan genomföras

Konkurrensverket har efter särskild undersökning beslutat att lämna NEP Sweden AB:s förvärv av HDR Sweden AB utan åtgärd. Det innebär att förvärvet kan genomföras.

Både NEP:s och HDR:s verksamhet består av att tillhandahålla tekniska produktionstjänster samt uthyrning av studiolokaler för tv-produktioner.

Den 30 juli 2019 beslutade Konkurrensverket om att genomföra en så kallad särskild undersökning av koncentrationen. Detta mot bakgrund av att det inte kunde uteslutas att koncentrationen skulle kunna leda till negativa effekter, i form av exempelvis prishöjningar eller försämrade villkor, för kunder på marknaden.

Konkurrensverket har utrett potentiella effekter av koncentrationen, i synnerhet avseende tekniska produktionstjänster för ”Outside Broadcasting”. Utredningen visar att koncentrationen inte är ägnad att påtagligt hämma förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens i Sverige eller en avsevärd del av Sverige.

Konkurrensverket har beslutat att lämna ärendet utan åtgärd, vilket innebär att företagen kan genomföra affären.

Länkar

Senast uppdaterad: 2021-04-07

Nyhet17 oktober 2019