Innehåll på sidan

Forskningsrapport: Så gynnar konkurrens samhällsutvecklingen

Konkurrensens fördelar verkar på lång sikt och bidrar till välstånd på olika sätt. Men det är inte alltid enkelt att tydligt visa hur de positiva effekterna kommer medborgarna till del. I Konkurrensverkets uppdragsforskningsrapport Konkurrensens positiva effekter får frågan om konkurrensen betydelse för samhällsutvecklingen en bred och övergripande belysning.

I Konkurrensverkets uppdrag ingår att stimulera forskning inom konkurrens- och upphandlingsområdet. Syftet är att bidra till ökad kunskap om konkurrensens effekter. Konkurrensverket har därför gett nationalekonomen David Sundén i uppdrag att beskriva hur konkurrens gynnar samhällsutvecklingen. Joakim Wallenklint, är funktionsansvarig för forskningsfrågor på Konkurrensverket.

Joakim, kan du säga något om bakgrunden till forskningsrapporten? Vad är syftet?

– Vi får många frågor om vad konkurrens är och hur Konkurrensverkets arbete med tillsyn av konkurrenslagen kommer in i bilden. Vi ville därför ta fram en lättläst och pedagogisk rapport där vi försöker beskriva vad konkurrens är utifrån gällande ekonomiska teorier. Vi ville även peka på det vetenskapliga stödet för konkurrensens betydelse för välfärden och hur den kommer samhället och medborgarna till del.

Kan du ge några exempel på frågor som tas upp i rapporten?

– Tanken är att rapporten väldigt översiktligt ska ge en bild över hur konkurrens bidrar till tillväxt och välstånd, det vill säga hur konkurrens skapar mer effektiva marknader med lägre priser, högre kvalitet och större utbud som resultat. Konkurrensens drivkrafter för att företag och marknader ska bli mer innovativa och som ett resultat av detta mer konkurrenskraftiga diskuteras också. Rapporten lyfter även fram situationer där marknader inte riktigt klarar av att konkurrera på ett bra sätt, det vill säga marknadsmisslyckanden, och där staten behöver gå in och reglera för att få ett bättre utfall.

Vem vänder vi oss till med rapporten?

– Rapporten är tänkt att läsas av den som vill ha en lättillgänglig och enkel översikt över konkurrensområdet och de frågor som är förknippade med detta. Den ger ett värdefullt bidrag genom att koppla Konkurrensverkets tillsynsarbete med konkurrensen effekter på tillväxt, innovation och konkurrenskraft samt hur detta bidrar till att höja välståndet för oss alla.

Länkar

Senast uppdaterad: 2021-05-27

Artikel19 april 2021