Innehåll på sidan

Forskningsrapport om plattformar, tredjepartsaktörer och behovet av transparens på digitala marknader

Mycket av den digitala datainsamlingen av personers information sker utan att konsumenterna är medvetna om det eller ens har någon praktisk möjlighet att påverka. Hur medvetna är konsumenter egentligen om vilken kommersiell roll den data man lämnar ut spelar?

Docent Stefan Larsson vid Lunds universitet har, inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning, undersökt vilken roll individers data, inklusive personuppgifter, spelar på digitala marknader.

Sociala mediers reklamaffärsmodell känner många till, men hur är det med kopplingen till den datainsamling som i stort sett hela webbens tredjepartsspårare står för? Vilken organiseringslogik representerar digitala plattformar och de dataekosystem de ingår i, och hur påverkar den olika marknader ur ett transparens- och konkurrensperspektiv? Hur är det med användaravtalets betydelse för datapraktiker i digital men även fysisk miljö, exempelvis genom kundkort? Vilken roll spelar mobiltelefonen och hur resonerar konsumenten kring dessa frågor?

Dessa är några av de frågor som denna rapport försöker svara på och som aktualiserar frågan om hur dataskydd, konkurrens och det bredare konsumentskyddet förhåller sig till varandra.

Länkar

Senast uppdaterad: 2021-04-13

Nyhet12 november 2020